about_SK_header.jpg

O nás...

Corplex má viac ako 50 rokov skúseností v extrúzii plastov a partnerstvách s kľúčovými zákazníkmi na rôznych trhoch. Pracujeme na siedmich predajných a výrobných lokalitách umiestnených strategicky vo Francúzsku, v Spojenom Kráľovstve, v Španielsku, na Slovensku a v USA. Našim cieľom je úzka spolupráca so zákazníkmi, ktorým predstavujeme naše efektívne riešenia a pomáhame im znížiť dopad ich podnikania na životné prostredie.

Závod v Hurbanove bol založený v roku 2008 s vybavením na extrúziu polypropylénových hárkov. V súčasnosti disponuje nielen vlastnou kapacitou extrúznych liniek, ale tieto sú doplnené halou konvertingu, kde sa naše hárky menia na baliace riešenia vyrobené na mieru konkrétnemu zákazníkovi. Polypropylénové (kartónplastové) hárky v rozličných hrúbkach, gramážach, rozmeroch či farbách sú základom riešení, ktoré napĺňajú ciele cirkulárnej ekonomiky. Roky expertízy, na mieru šité riešenia a úspešné dodávky do rôznych odvetví priemyslu a podnikania, priniesli so sebou ďalšie rozširovanie technologického a technického vybavenia. Kompletné textilné balenia alebo multimateriálové riešenia vytvorené kombináciou polypropylénu a rôznych druhov textilu zabezpečuje vlastná šijacia dielňa. V roku 2019 doplnil výrobné technológie vodný lúč na rezanie pien do rôznych formátov ako napr. penové preložky, penové fixácie, čím sa opäť rozšírili naše možnosti ako zákazníkovi dodať baliace riešenie, ktoré plne vyhovuje požiadavkám jeho produktu, procesu, alebo logistiky.